Raad van Toezicht

Ten behoeve van de dienstverlening binnen de Lubbelinkhof is er een Raad van Toezicht. 

    Gezamenlijk hebben zij de kwaliteit en ervaring om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Lubbelinkhof Odoorn. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de strategie en het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de B.V. De raad houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid op gebied van zorg, personeel en organisatie,
    communicatie en innovatie.  Er is een reglement ‘raad van toezicht'. Tevens voldoet BoJoYa BV / Lubbelinkhof aan de WNT.